Site Navigatie

Home
Contactgegevens
Vragen en Reacties

Para Woordenboek

Wie is Louisa

Mijn Paranormale Ervaringen

Spirituele Telefonische Consulten

Diverse Horoscopen

Aanbod Horoscopen

Geboortehoroscoop

 

Uw Sterrenbeeld

 

 * Ram

 * Stier

 * Tweelingen

 * Kreeft

 * Leeuw

 * Maagd

 * Weegschaal

 * Schorpioen

 * Boogschutter

 * Steenbok

 * Waterman

 * Vissen


Uw Chinese Teken

 

 * Rat

 * Buffel

 * Tijger

 * Konijn

 * Draak

 * Slang

 * Paard

 * Geit

 * Aap

 * Haan

 * Hond

 * Varken

 

Uw Keltische Boomteken
Uw Egyptische Teken
Uw Afrikaanse Teken

 

Relatiehoroscopen

Fun Horoscopen

Tarot

 

(C) Louisa Martin

Astrostenen

Astrostenen

Stenen A-B-C-F
Stenen G-H-I-J
Stenen K-L-M-N

Stenen O-P-R-S
Stenen T-U-V-W-Z

 

Handlezen deel 2

Vingerkootjes

 

Wat kunnen de vingerkootjes u vertellen?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de duim komen achtereenvolgens 

de Jupitervinger, de Saturnusvinger, 

de Apollovinger en de Mercuriusvinger.

 

Wat zijn vingerkootjes?

Vingerkootjes zijn de botten in uw vingers. Elke vinger heeft drie kootjes; in de duim zijn er slechts twee zichtbaar. De duim heeft echter wel een derde, onder de Venusberg.

 

Wat betekenen ze?

Gaat u van de Jupitervinger naar de Mercuriusvinger, dan wordt de betekenis van de kootjes steeds subtieler; de kootjes corresponderen met lichaam, geest en ziel. Bekijk welk kootje van elke vinger het langst is; zo ziet u op welk terrein iemand de meeste energie verbruikt.

 

Tekening op de kootjes

De vingerkootjes geven ook informatie over andere tekeningen op de hand, vooral die van de bergen en lijnen. De tekening op de vingerkootjes kan de betekenis van andere tekeningen versterken of verzwakken. Ook geven de vingerkootjes inzicht in eventuele innerlijke conflicten.

 

Waar u op moeten letten

 

De lengte

Als u de vingerkootjes bestudeert, vergelijk dan hun lengtes. Het grootste kootje toont waar de meeste energie naartoe gaat: naar lichaam, geest of ziel. Controleer ook of de kootjes mollig of vlak zijn. Mollige kootjes duiden op overdaad, vlakke op beperking.

 

 

Mollige vingerkootjes puilen iets uit aan weerszijden. Dit type houdt van overdaad, gemak en veiligheid.

 

Onderste kootjes

Is het onderste kootje mollig, dan duidt dit op een hang naar gemak en veiligheid; een vlak kootje staat voor de wil anderen te helpen hun doel te bereiken.

 

Middelste kootjes

Is het middelste kootje mollig, dan duidt dit op een streven naar persoonlijke voldoening. Is het middelste kootje vlak, dan is iemand opofferingsgezind en stelt hij de belangen van zijn dierbaren voorop.

 

Bovenste kootjes

Het bovenste vingerkootje ligt het verst van de handpalm en laat zien hoe iemand zich verhoudt tot zijn omgeving. Is het bovenste kootje mollig, dan wil iemand de wereld vormen; is het vlak, dan wil iemand door de wereld worden gevormd.

 

 

Bij vlakke vingerkootjes loopt de vingeromtrek in een rechte lijn naar beneden. Dit duidt op opofferingsgezindheid en de neiging andermans belangen voorop te stellen.

 

Tekeningen op de vingerkootjes en hun betekenis

 

Net als de lijnen en bergen van de handpalmen, tonen ook de vingerkootjes verschillen in tekening. Deze tekening geeft veel informatie over degene die zijn hand laat lezen.

 

Vingerafdrukken

De duidelijkste tekeningen vormen de vingerafdrukken van de bovenste kootjes. Er zijn echter nog meer tekeningen, die op alle kootjes kunnen voorkomen. Bestudeer deze zorgvuldig.

 

Littekens

Littekens op de kootjes duiden op lichte psychische schade op het levensterrein dat het betreffende kootje vertegenwoordigt.

 

Gebroken botten

Gebroken botten duiden op ernstiger psychisch leed, op het vlak dat het betreffende kootje vertegenwoordigt.

 

Lijnen

Horizontale tekeningen symboliseren hindernissen die iemand zal moeten nemen. Verticale tekeningen versterken de eigenschappen van het betreffende vingerkootje. Voor beide lijnen geldt de regel: hoe dieper de lijn, hoe groter zijn effect.

 

Vlekken

Vlekken kunnen duiden op gezondheidsklachten. Hoe donkerder de kleur van de vlekken, hoe ernstiger de klachten zullen zijn.

 

Zoek naar eventuele littekens - deze symboliseren meer dan alleen lichamelijke schade.

 

Vlekken waarschuwen voor een slechte gezondheid nu of in de toekomst.

Horizontale lijnen zijn negatief en duiden op zware tijden.

Verticale lijnen zijn positief en versterken de eigenschappen van het kootje.

 

 

De vingerkootjes lezen

 

Wijsvinger: Jupiter

 

Lengte van het kootje:

Als de drie kootjes van de wijsvinger gelijk van lengte zijn, duidt dit op een harmonieuze persoonlijke ontwikkeling. Alledrie de voorwaarden voor vooruitgang op het carričrevlak zijn aanwezig: spirituele groei, geestelijke rijping en lichamelijk welzijn. De kans op een gelukkig leven is daardoor heel groot. 

 

 

De Jupitervinger wordt geassocieerd met ego, ambitie en leiderschap

 

  Onderste Middelste Bovenste
Lang Hedonistische trekjes Gaat voor prestaties en succes Idealisme en hoge moraal
Kort Vaak esthetisch Minderwaardigheidscomplex Kan zich altijd behelpen
Dik Neiging tot vraatzucht Sterke prestatiedrang Arrogant, soms bevooroordeeld
Dun Zwakke longen Vertoont onderdanig gedrag Meelevend
Horizontale lijnen Seksuele frustratie Sociale problemen op het werk Trots staat succes in de weg
Verticale lijnen Zeer nonchalant Toekomst succes Wil de wereld verbeteren
Littekens en onderbrekingen Onzeker over lichaam Weinig zelfvertrouwen Cynisch en pessimistisch

 

Middelvinger: Saturnus

 

 

Lengte van het kootje:

Als de drie kootjes van de middelvinger of Saturnus gelijk of ongeveer gelijk van lengte zijn, duidt dit op een zeer goede zelfbeheersing en een afkeer van overdaad. Dit type heeft vrijwel al zijn innerlijke conflicten overwonnen, maar wordt dikwijls belemmerd door zijn gebrek aan zelfdiscipline of twijfelzucht.  

 

 

De Saturnusvinger is verbonden met de algehele levensvisie en wijsheid.

 

  Onderste Middelste Bovenste
Lang Kans op seksuele afwijkingen Harde werker, consciëntieus Introvert, zorgelijk
Kort Lage seksdrive Kiest makkelijke weg, vaak lui Aanleg voor depressie
Dik Voyeuristische neigingen Werkt over, maakt weinig plezier Soms genotzuchtig
Dun Moeite met communicatie Weinig zelfvertrouwen Twijfelt vaak aan zichzelf
Horizontale lijnen Soms seksueel disfunctioneren Werk is een worsteling Het leven is vol zorgen
Verticale lijnen Problemen zijn oplosbaar Werk is een genot Veel inlevingsvermogen
Littekens en onderbrekingen Soms seksuele angsten Aanpassingsproblemen op het werk Angstig en vol twijfels

 

Ringvinger: Zon

 

 

Lengte van het kootje:

Als de drie kootjes van de ringvinger of Zonvinger gelijk of ongeveer gelijk van lengte zijn, brengt iemand zijn ideeën ten uitvoer. Dit type is zeer veelzijdig en heeft de vastberadenheid en de vaardigheden om te slagen. Hij of zij is intuďtief van aard en kan erg creatief zijn.  

 

 

De Zonvinger verwijst naar creativiteit en welzijn, maar ook naar genotzucht.

 

 

 

  Onderste Middelste Bovenste
Lang Seksueel energiek Goed zakeninstinct Artistiek of creatief
Kort Moeite met communicatie Soms onbezonnen of impulsief Introvert en weinig sociaal
Dik Hedonistisch trekjes Sterke hang naar succes Dominant karakter
Dun Matige sociale vaardigheden Handelt en denkt dan pas na Cijfert zichzelf weg
Horizontale lijnen Moeite met socialiseren Frustratie over andermans gebreken Weinig creatieve zelfontplooiing
Verticale lijnen Genotzoeker Succes op het werk Goede creatieve zelfontplooiing
Littekens en onderbrekingen Mogelijk seksuele problemen Kan slecht luisteren Weinig vertrouwen in eigen creativiteit

 

Pink: Mercurius

 

 

Lengte van het kootje:

Als de drie kootjes van de pink of Mercuriusvinger gelijk of ongeveer gelijk van lengte zijn, duidt dit op emotionele rust en een sterk intuďtief karakter. Dit type heeft een complete en romantische relatie en kan goed communiceren met zijn of haar partner, zeker als het zaken van seksuele aard betreft.   

 

 

De Mercuriusvinger verwijst naar seksualiteit, seksuele trouw en communicatie.

 

 

 

  Onderste Middelste Bovenste
Lang Gericht op seks Gericht op werk Charmant, welbespraakt
Kort Gericht op emoties Gericht op thuis Vraag en begrip
Dik Zoekt soms ruzie Sterke hang naar succes Egocentrisch en charmant
Dun Haat en vermijdt conflicten Geniet ervan om te delen Zeer intuďtief
Horizontale lijnen Communiceert moeizaam Concentratieproblemen Neiging anderen te manipuleren
Verticale lijnen Communiceert uitstekend Doelbewust Charismatisch en expressief
Littekens en onderbrekingen Moeite om gevoelens uit te drukken Werkt slecht samen Neiging om te overheersen

 

 

 

Carričre en de bergen

 

 

 

 

Gezondheid en de bergen

 

 

 

 

Vingertoppen en relaties

5 is optimaal

 

Vingertoppen

Conisch Puntig Afgerond

Spatel-

vormig

Vierkant

Conisch

1 - Een relatie met hoogoplopende ruzie omdat beide partners beter dan de ander willen zijn. Grote kans op overspel. 2 2 5

3

Puntig

Een relatie met ruzie. De conische partner probeert van elke situatie te profiteren. 3 - Discussies zijn verhit, maar kort. Er vallen woorden, maar er is ook wederzijdse steun die beide partners inspireert. 3 4 4

Afgerond

Er ontstaat ongenoegen omdat de conische partner voortdurend steun verwacht terwijl de andere partner onvoldoende aandacht geeft. Dit stel is productief en creatief. De puntige partner gedraagt zich echter bezitterig jegens de ander. 3 - Dit is een liefdevolle relatie met wederzijdse steun. Het stel is echter niet in staat zijn diepste emoties te uiten.

2

5

Spatel-

vormig

De spatelvormige partner is opgewassen tegen de conische. Een goede, evenwichtige relatie. Een erg opbouwende relatie. Emoties en opvattingen worden gedeeld en er is zelden ruzie. Creatieve relatie waarbij de partners erg individualistisch zijn en zich niet altijd voldoende voor elkaar inzetten.  3 - Opnieuw een inspirerende, creatieve relatie. Verschillen in overtuiging zorgen echter voor problemen.

1

Vierkant

De conische partner verwacht emotionele en praktische steun. Hierdoor voelt de ander zich geďsoleerd. Een stabiele relatie gebaseerd op gelijkheid. De vierkante partner voorziet in sterke aarding en wordt gesteund door de ander.  Dit is een evenwichtige relatie waarbij de partners elkaar voldoende steunen. Deze relatie zal waarschijnlijk niet lang duren. Het ruzieachtige karakter van de spatelvorm worstelt met het inschikkelijke vierkant. 4- Een relatie tussen twee vierkanten is gebaseerd op wederzijdse doelen en daardoor stabiel en duurzaam.

 

Gehele vingervorm

  Lang en dun Lang en dik Kort en dun Kort en dik

Lang en dun

3- Deze relatie is een wervelwind van passie en opwinding. Het probleem ontstaat als het vuur dooft en de passie moet worden vervangen door iets anders. 4 3 5

Lang en dik

Deze relatie is creatief, productief en evenwichtig. De basis wordt gevormd door wederzijds respect. 4- Een zo dynamische en intieme relatie, waarbij de partners door dik en dun gaan, duurt een heel leven. 2 3

Kort en dun

Een positieve relatie vol wederzijdse steun. De neiging problemen te omzeilen leidt op termijn echter tot ergernis. Deze is relatie is een permanente machtsstrijd en zal niet lang duren. De partner hebben totaal verschillende doelen. 2 - Dit is een sterke relatie, maar beide partijen zorgen voor onzekerheid. Ook jaloezie kan een probleem zijn.

1

Kort en dik

De verschillende emotionele karakters vullen elkaar aan en resulteren in een krachtige, evenwichtige relatie. Beide partners doen erg hun best om de relatie te laten werken. Soms vergeten ze echter dat het ook belangrijk is om af en toe te ontspannen. Deze relatie is niet te redden. Er is voortdurend ruzie en onzekerheid. Waarschijnlijk is een vroegtijdig einde beter om de zenuwen te sparen. 4- Dit is een stabiele, plezierige relatie gebaseerd op huiselijkheid in plaats van individuele carričres.

 

 

 

Vingertoppen en werk

 

  Zwakheden Sterke punten Mogelijke carričres

Conisch

- Hedonistisch, verspilt tijd

- Problemen met binding 

  en werken in 

  teamverband

- Ruzieachtig

- Problemen met gezag

- Slechte werkhouding

- Denkt snel, alert

- Intuďtief

- Denkt onafhankelijk

- Neemt zelfstandig 

  beslissingen

- Creatief

- Kent prioriteiten

- Lost problemen vaardig 

  op

- Kunst

- Journalistiek

- Media

- Public relations

- Onderwijs

- Schrijven

- Het uitgeversbedrijf

Puntig

- Ziet het overzicht niet

- Ondiplomatiek, kan 

  beledigend zijn

- Ziet details over het 

  hoofd

- Luiheid veroorzaakt 

  problemen met deadlines

- Moeilijk te motiveren

- Denkt snel

- Blijft kalm tijdens crises

- Goede organisator

- Kan delegeren

- Geďnspireerd leider

- Gevat

- Gevoel voor humor

- Journalistiek

- Media

- Onderwijs

- Zakenwereld

- Projectmanagement

- ICT

- Techniek

Afgerond

- Kan niet goed tegen druk

- Moet geloven in het werk

- Ziet niet altijd de  

  standpunten van 

  anderen

- Soms arrogant en 

  zelfingenomen

- Kan erg prestatiegericht 

  zijn

- Creatief

- Ruimdenkend

- Oprecht

- Rechtdoorzee

- Goed 

  concentratievermogen

- Oplettend

- Gaat goed met gezag 

  om

- Medicijnen

- Theologie

- Psychotherapie

- Maatschappelijk 

  werk

- Onderwijs

- Projectmanagement

- Verpleegkunde

Spatelvormig

- Rusteloos, afwezig

- Problemen met binding

- Kan dominant zijn en 

  problemen veroorzaken

- Werkt liever alleen dan in 

  teamverband

- Creatief

- Goede organisator

- Ziet kansen en 

  mogelijkheden

- Zelfverzekerd en actief

- Werkt hard

- Inventief

- Communicatief

- Ambachten

- Techniek

- Rechten

- Management

- Theater en film

- Politiek

- Wetenschap

Vierkant

- Traag, problemen met 

  deadlines

- Lomp en tactloos

- Koppig, weigeren andere

  standpunten te zien

- Gebrek aan 

  enthousiasme

- Materialistisch

- Praktisch

- Werkt hard

- Conformistisch

- Vastbesloten

- IJverig

- Analytisch

- Pragmatisch

- Reclamewereld

- Bankwezen

- Zakenwereld

- Secretariaat

- Psychologie

- Rechten

- Handenarbeid

Lang en dun

- Onzekerheid

- Idealisme kan leiden tot 

  opstandigheid en 

  problemen met gezag

- Manipulatief,veroorzaakt 

  problemen

- Communiceert moeilijk

- Creatief

- Gevat

- Praktisch

- Fantasierijk

- Precies

- Gevoelig

- Diplomatiek

- Zakenwereld

- Beeldende kunst

- Media

- Medicijnen

- Public relations

- Wetenschap

- Techniek

Lang en dik

- Dominant

- Behoefte aan plezier leidt 

  af van werk

- Arrogantie leidt tot 

  problemen met anderen

- Verzandt in details en 

  worstelt met deadlines

- Gedreven

- Werkt hard

- Creatief

- Energiek

- Toegewijd

- Precies

- Logisch

- Bankwezen

- Zakenwereld

- Techniek

- Directie

- Rechten

- Media

- Medicijnen

Kort en dun

- Minderwaardigheids-

  complex

- Moet gerustgesteld 

  worden, zich nodig

  voelen

- Impulsief en ongeduldig

- Kan niet met conflicten 

  omgaan, blijft wrok 

  koesteren

- Slechte communicatie-

  vaardigheden

- Werkt hard

- Praktisch

- Conformistisch

- Realist

- Plichtsgetrouw

- Plannenmaker

- Goed georganiseerd en 

  efficiënt

- Onderwijs

- Kantoorwerk

- Maatschappelijk 

  werk

- Boekhouding

- Handenarbeid

- Secretariaat

- Privé-assistent

Kort en dik

- Egocentrisch, egoďstisch

- Overmoedig, 

  onrealistisch

- Door luiheid alles 

  uitstellen

- Kan anderen niet 

  begrijpen

- Praktisch

- Vastberaden

- Kan charmant zijn

- Kan creatief denken

- Charismatisch

- Knap

- Hartelijk

- Reclamewereld

- Zakenwereld

- Rechten

- Bankwezen

- Journalistiek

- Media

- Wetenschap

 

Ga terug naar handlezen deel 1

 

 

Bron: Mind, Body and Spirit

 
Handlezen

Handlezen deel 1

Handlezen deel 2 

Numerologie

Bereken Uw Getallen 

Kleuren

Kleurbetekenis

Links en Awards

 

 

 

U kunt hier online sieraden bestellen: Louisa's Design en andere merken sieraden

 


Links
Awards
Webrings

Gastenboek

Teken Mijn Gastenboek

Maanfases

Maanfases

Bekijk de huidige maanfases

Overige

Stem op deze site!

Copyright © 2000-2016 Louisa's Astrologyworld

 

Copyright © 2000-2016 Louisa's Astrologyworld